poniedziałek, 19 marca 2018r.

System ochrony zdrowia

4 kwietnia 2017r. |

Medykalizacja porodów w Polsce jest faktem

„Badania i monitoringi przeprowadzane w ostatnich latach przez różne instytucje i organizacje, także przez Fundację Rodzić po Ludzku, pokazują, że poród fizjologiczny w Polsce jest znacznie zmedykalizowany” – czytamy w raporcie „Medykalizacja porodu w Polsce”, który ukazał się 29 marca br.

2 kwietnia 2017r. |

Zjazd lekarzy o sieci szpitali, biurokracji, nadziei i rozczarowaniu

"Dzisiejszy zjazd odbywa się w czasie szczególnym dla systemu opieki zdrowotnej. Stoimy w przededniu gruntownych zmian ustrojowych, gdyż wprowadzenie sieci szpitali w sposób znaczący zmieni obraz polskiej opieki zdrowotnej" – powiedział dr Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, na 35. Okręgowym Zjeździe Lekarzy.

30 marca 2017r. |

Okręgowe Zjazdy Lekarzy: czas dyskusji, preludium do wyborów

W najbliższy weekend obędą się w Polsce kolejne Okręgowe Zjazdy Lekarzy, tym razem łódzkiej, warszawskiej i wielkopolskiej Izby Lekarskiej. O czym będą dyskutować medycy? Biorąc pod uwagę wprowadzane w ochronie zdrowia zmiany, jest pewne, że tematów nie zbraknie.

29 marca 2017r. |

Sieć szpitali w Senacie

Jeszcze dziś Senat zajmie się prawdopodobnie projektem ustawy o sieci szpitali. Wczoraj Senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt, odrzucając poprawki opozycji i uwagi senackich prawników.

24 marca 2017r. |

Sieć szpitali uchwalona. Dalej tylko schody?

W czwartek, 23 marca br., Sejm przyjął bez poprawek opozycji rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ustawa ta wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieć szpitali. Nie wszystkie szpitale jednak się w niej znajdą. Co z tymi, które pozostaną poza siecią?

20 marca 2017r. |

Rejestracja fizjoterapeutów zwiększy bezpieczeństwo pacjentów

Dziś ruszyła elektroniczna rejestracja fizjoterapeutów. Wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu można złożyć przez stronę Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku, Krajowa Rada Fizjoterapeutów podejmie uchwalę o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, będącą podstawą wydania dokumentu o prawie wykonywania zawodu. Co to daje pacjentowi?

17 marca 2017r. |

O co walczą lekarze-rezydenci, czyli „opowieści z partyzantki”

Jak patrzymy na starszych kolegów, którzy wciąż tak naprawdę nie zarabiają, siedzą na dyżurach, są zestresowani i umierają wcześniej niż reszta społeczeństwa, to widzimy, że nie mamy żadnych perspektyw – mówi Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w rozmowie z Bogumiłą Kempińską-Mirosławską. – Opowieści starszych kolegów, jak to brali kiedyś po 30 dyżurów, nazywamy „opowieści z partyzantki”. Nie wyobrażam sobie, aby tak pracować całe życie – dodaje.

17 marca 2017r. |

Kto nie chce standardów medycznych?

W ubiegłym roku Minister Zdrowia zapowiedział, że zmienią się standardy opieki okołoporodowej. Obecnie obowiązujące standardy medyczne, wydawane na podstawie rozporządzenia, mają być aktualne najpóźniej do końca 2018 roku. Potem będą to standardy organizacyjne. Jak twierdzi minister, standardy medyczne w przeciwieństwie do organizacyjnych nie powinny mieć charakteru prawnego. Takie stanowisko wyraża również Naczelna Rada Lekarska.

17 marca 2017r. |

Co boli lekarzy rezydentów?

Odpowiedź wyłania się z ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy specjalizujących się w okulistyce. Badanie ankietowe, przeprowadzone przez prof. Marka Rękasa – konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, miało pokazać, jak faktycznie przebiega szkolenie specjalizacyjne i jak oceniają je sami zainteresowani. Pokazało coś więcej: bolączki lekarzy rezydentów i niedomagania systemu kształcenia specjalizacyjnego w Polsce. A ten wymaga gruntownych zmian. I to natychmiast.

16 marca 2017r. |

Aby skrócić kolejki do leczenia

Analiza list oczekujących z 2015 i 2016 roku dowodzi, że w przypadku 35 proc. poradni i oddziałów zmniejszyła się liczba osób oczekujących na udzielenie świadczenia – informuje Ministerstwo Zdrowia. Tak jest między innymi w przypadku poradni: stomatologicznej - o ponad 15 tys. osób, położniczo-ginekologicznej - o ponad 8 tys. osób, oraz rehabilitacyjnej  - o ok. 7 tys. oczekujących.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press