wtorek, 22 maja 2018r.

System ochrony zdrowia

5 lipca 2017r. |

Koniec dialogu Solidarności z ministrem zdrowia?

„Solidarność” zawiesza dialog z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Powód? Jak twierdzi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, „minister nie realizuje żadnych postulatów strony społecznej”.

5 lipca 2017r. |

Które szpitale i na co dostaną pieniądze na inwestycje?

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę projektów inwestycyjnych w ochronie zdrowia, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na liście znalazły się projekty, które w ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i trwającym kilka miesięcy konkursie, uzyskały na etapie oceny merytorycznej najwięcej punktów. Lista obejmuje pięć projektów z czterech szpitali na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą nieco ponad 146 mln zł.

3 lipca 2017r. |

Więcej pieniędzy w budżecie NFZ na 2018 r., ale...

Leczenie szpitalne, opieka długoterminowa oraz świadczenia rehabilitacyjne – w tych zakresach w przyszłym roku poprawa finansowania będzie największa – informuje "Dziennik Gazeta Prawna”. Finansowanie szpitali ma wzrosnąć o prawie 15 proc. O 5 proc. więcej pieniędzy ma być także na podstawową opiekę zdrowotną. Budżet w tym zakresie ma przekroczyć poziom 10 mld zł.

9 czerwca 2017r. |

Porozumienie Zawdów Medycznych pisze do Marszałka Senatu

 Porozumienie Zawodów Medycznych zwróciło się dziś do Marszałka Senatu lekarza Stanisława Karczewskiego z prośbą o spotkanie z przedstawicielami PZM w sprawie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie 7 czerwca br.

25 maja 2017r. |

NIK: w szpitalach nie leczy się dostatecznie bólu

Większość skontrolowanych przez NIK szpitali nadal ani nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Pozbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie we wszystkich szpitalach chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.

25 maja 2017r. |

NIK: W Polsce brakuje sprawnego systemu polityki zdrowotnej

W Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Dostęp do świadczeń profilaktycznych był niewystarczający, niektóre regiony były odcięte od profilaktycznych badań przesiewowych, a tam, gdzie takie możliwości były – problemem była niska zgłaszalność na badania. W efekcie badaniami profilaktycznymi objęto ograniczoną liczbę pacjentów, nieprzekraczającą nawet połowy uprawnionych.

21 maja 2017r. |

NIK: system opieki zdrowotnej w Polsce nie odpowiada na potrzeby osób z chorobą Alzheimera

W Polscew ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi dla skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli pt. „Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin”.

12 maja 2017r. |

Konflikt lekarzy w bełchatowskim szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie trwa konflikt pomiędzy anestezjologami a dyrekcją i kierowniczką oddziału. Przypomnijmy, 14 kwietnia br., tuż przed świętami w Wielki Piątek, zespół anestezjologów złożył wypowiedzenia umów kontraktowych. Powód? Oficjalnie, to brak możliwości porozumienia się lekarzy z nową szefową anestezjologii dr n. med. Tamarą Trafidło, w sprawie organizacji pracy. Między innymi miało pójść o wykonywanie znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu, grafiki dyżurów, nakładanie nowych obowiązków, co zdaniem lekarzy, miało zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. 

19 kwietnia 2017r. |

Czego kobiety mogą oczekiwać w ramach koordynowanej opieki perinatalnej?

Od połowy ubiegłego roku kilkanaście szpitali w Polsce realizuje opiekę okołoporodową w ramach programu KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Głównym jej celem jest zapewnienie zarówno mamom, jak i nowo narodzonym dzieciom kompleksowej opieki na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu, a także pełnej dostępności do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Główną korzyścią dla kobiet, które zdecydowały się na opiekę w ramach programu KOC, jest gwarancja realizacji świadczeń dotyczących prowadzenia całej ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem – w jednym podmiocie w sposób kompleksowy.

18 kwietnia 2017r. |

W jakim celu AOTMiT zbiera dane o kosztach świadczeń neonatologicznych?

Od początku tego roku co jakiś czas powraca w mediach informacja, że Ministerstwo Zdrowia planuje obniżkę wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. Za każdym razem MZ ją dementuje i zapewnia, że nie planuje i nie planowało obniżki wycen tych świadczeń, a doniesienia medialne na ten temat były i są nieprawdziwe.  Wszystko zaczęło się od chwili, gdy 27 stycznia br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwróciła się do szpitali z prośbą o przekazanie pełnych danych medyczno-kosztowych dotyczących świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press