poniedziałek, 19 marca 2018r.

PRAWO MEDYCZNE

9 czerwca 2017r. |

Wokół artykułu 61 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Zasady etyki lekarskiej wywodzą się od zasad wykonywania zawodu lekarza spisanych przez greckiego lekarza Hippokratesa w V w. p.n.Ch. Obecnie w Polsce obowiązuje lekarzy Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 roku, z późniejszymi zmianami, z której ostatnia miała miejsce w 2003 r. Na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

13 marca 2017r. |

Panaceum: Metoda na wnuczka

W kwietniu 2012 r., liczący sobie ponad siedemdziesiąt osiem lat pacjent - Marian K. zgłosił się do Poradni Otolaryngologicznej z powodu chrypy i bólu gardła. W historii choroby lekarz specjalista wpisał: „zapalenie gardła”. Leczenie farmakologiczne nie pomagało, bóle gardła nasilały się, pojawiły się bóle krtani i wystąpiły problemy z przełykaniem.

19 lutego 2017r. |

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – jakie zmiany?

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt, który został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Zdrowia, ma na celu m.in. doprecyzowanie kwestii dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci.

16 lutego 2017r. |

Błędy medyczne? Nie dajmy im się rodzić…

Kobieta trafia na oddział położniczy. Charakter bólów wskazuje na poród w toku. Przebieg ciąży bez powikłań. W domu wszystko przygotowane, panuje atmosfera radosnego wyczekiwania na potomka. Zaledwie kilka godzin później wali się świat. Dziecko umiera. Dlaczego? Kto winien? Pytania brzmią jak wyrzut. O błędach medycznych w położnictwie z mecenas Jolantą Budzowską* rozmawia Bogumiła Kempińska-Mirosławska.

15 lutego 2017r. |

Gdy małoletni pacjent zostaje odesłany bez leczenia z gabinetu dentystycznego

Małoletni to osoba w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Jaki jest status takiej osoby, jako pacjenta, w sytuacji, gdy udaje się on sam, bez rodzica, do gabinetu dentystycznego po poradę np. z powodu bólu zęba? Sytuacja dość częsta i wydaje się, że prozaiczna, ale mogąca skończyć się odesłaniem małoletniego bez leczenia.

14 lutego 2017r. |

Cesarskie cięcie nieuzasadnione medycznie: norma czy błąd w sztuce?

Nie dysponujemy danymi dotyczącymi liczby nieuzasadnionych medycznie cięć cesarskich – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Jednakże z map potrzeb zdrowotnych wynika, że pewnym przybliżeniem skali tego zjawiska jest tzw. współczynnik cięć cesarskich w ciążach niepowikłanych, dla których nie stwierdzono wcześniejszych cięć cesarskich. W 2014 r. wyniósł on 29 proc.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press