poniedziałek, 19 marca 2018r.

Postęp w medycynie, czyli dokąd zmierzasz Adamie?

czw., 30/03/2017 - 15:06

Księga Rodzaju 1,27: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył […]”. Czy dziecko z zespołem Downa też? Gdyby słowa z Księgi Rodzaju odnieść do fizyczności, to tracą one jakikolwiek sens. Ale nie o fizyczność tu chodzi, nie o materię mniej czy bardziej kształtną, lecz o ducha.

Ten może być piękny, choćby i nawet odziany był w niemieszczącą się w kanonach doskonałości formę ciała. Niemieszczącą się na tyle, że już a priori powoduje przez wielu odrzucenie naznaczonego deformacjami ciała i ułomnościami umysłu dziecka z zespołem Downa. Niektórzy idą jeszcze dalej – nie tylko odmawiają takiemu dziecku swojej akceptacji, ale w ogóle człowieczeństwa i prawa do życia. Czy tak było zawsze?

W starożytnym Egipcie wierzono, że to bogowie uczynili ludzi niepełnosprawnymi i prześladowanie takich osób było zakazane, jako sprzeczne z wolą bogów. Ale porzućmy tamtą kulturę i przenieśmy się do znanego nam świata chrześcijańskiego.

Gdzie można szukać odpowiedzi na tak postawione pytanie? Jak się okazuje, nie tylko w dziełach pisanych – księgach dawnych uczonych, ale i mistrzów malarstwa, którzy nie unikali obrazowania otaczającej ich rzeczywistości. Jaka ona była? Niezwykle różnorodna, pełna zarówno pięknych, jak i wręcz brzydkich cieleśnie ludzi. Artysta sięgał też zwykle głębiej, pod podszewkę cielesnej powłoki – do duszy tych, których uwieczniał na swoich obrazach. Co ciekawe, na wielu dawnych pracach mistrzów pędzla można dostrzec postaci, które wykazują fizyczne ułomności, w tym cechy zespołu Downa. Przyglądając się twarzom namalowanych postaci, widzimy często skośne ustawanie szpar powiekowych, których zewnętrzna strona skierowana jest ku górze, charakterystyczną zmarszczkę nakątną, wąskie i krótkie szpary powiekowe, płaski grzbiet nosa, który wydaje się mały i krótki czy nieco odstające kości policzkowe. Co jeszcze rzuca się w oczy? Głowa zwykle mniejsza niż przeciętnie, uszy najczęściej małe i nisko osadzone, małe usta o wąskich wargach, krótka szyja. Charakterystycznych dla zespołu Downa niedoskonałości można się też doszukiwać na kończynach, które są zbyt krótkie w stosunku do długości tułowia, a dłonie szerokie, płaskie, z krótkimi placami. I wiele innych cech.

Przykłady? Włoski malarz doby quattrocenta Fra Filippo Lippi na jednym ze swych dzieł pt. Madonna Trivulzio (1430) umieścił anioły z twarzami o rysach charakterystycznych dla dzieci z zespołem Downa. Przypuszcza się, że będąc wychowany w przytułku, mógł tam mieć kontakt z dziećmi z tą wadą. Jest też co najmniej kilka obrazów Madonn z Dzieciątkiem, gdzie rysy małego Jezusa lub aniołków noszą cechy zespołu Downa. Wśród znanych dzieł można wymienić obrazy z XV w. mistrza Andrei Mantegna pt. Madonna z Dzieciątkiem Jaskiniowa, czy Madonnę z Dzieciątkiem Giovanni Belliniego. Zestawienie obrazów, w których badacze doszukują się cech zespołu Downa w malowanych postaciach, zawiera m.in. praca naukowa J. M. Berga i M. Korossy pt. „Down Syndrom before Down”, opublikowana w 2001 r. w American Journal of Medical Genetics.

Ciekawie na temat obrazów z postaciami o cechach zespołu Downa pisze w jednym artykułów Agnieszka Pospiszil z Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: 

„Na północy Europy – w Niderlandach, ok. r. 1515 w anonimowym obrazie Adoracji Dzieciątka z Metropolitan Museum w Nowym Jorku – malarz przedstawił osoby z zespołem Downa, jako anioła i pasterza. Dla badaczy historii obraz ten jest świadectwem stosunku ówczesnych społeczeństw do ludzi z lekkim stopniem niepełnosprawności umysłowej. Fizyczne cechy zespołu Downa nie były wówczas uznawane za oznaki niepełnosprawności czy upośledzenia, osoby te uważane były jedynie za nieco powolniejsze i ociężałe. Mogły być całkowicie wtopione społeczeństwo i nie wymagały, w oczach ludzi, odmiennego traktowania w przeciwieństwie do osób głęboko upośledzonych fizycznie czy umysłowo”.

Jest w tym wiele słuszności. Tej charakterystycznej dla zespołu Downa inności cielesnej, powiązanej z mniejszym czy większym upośledzeniem intelektualnym, nie rozpatrywano w kategoriach choroby. Zmieniło się w XIX wieku. Pierwsza naukowa praca opisująca zespół Downa z punktu wiedzenia medycyny, to artykuł z 1866 r. autorstwa angielskiego lekarza Johna Langdona Downa pt. „Observations on an ethnic classication of idiots”. Zespół ten, nazwany przez niego mongolizmem lub idiotyzmem mongolskim, dopiero później przyjął nazwę pochodzącą od nazwiska autora pracy – zespół Downa. W swojej pracy dr Down, poza opóźnieniem intelektualnym, scharakteryzował jeszcze dwanaście innych cech, które składają się na obraz zespołu. Warto wspomnieć, że dr Down był nie tylko badaczem, ale i praktykiem. Posiadał duże doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi. W 1869 roku założył on dla takich dzieci z bogatych rodzin szpital w Normandfield, w którym uczył je przystosowywania do życia.

Niestety, począwszy od XIX wieku, umedycznienieniu upośledzenia towarzyszyły niekorzystne zmiany w podejściu do chorych z zespołem Downa. Wielu z nich była umieszczana w przytułkach. Brak dostatecznej opieki powodował, że dzieci z tym zespołem często umierały jeszcze w wieku niemowlęcym. Wiek XX przyniósł także niekorzystne zmiany w prawie. Np. w wielu stanach Ameryki Północnej wprowadzono prawo eugeniczne, które doprowadziło m.in. do przymusowej sterylizacji wielu osób z zespołem Downa. Padły one też ofiarą fałszywych ideologii w Europie, w tym koncepcji „życia niegodnego życia” (Lebensunwertes Leben), wdrażanej do praktyki w Rzeszy Niemieckiej. Termin ten po raz pierwszy został użyty pracy profesorów Karla Bindiga z Uniwersytetu Lipskiego oraz Alfreda Hoche z Uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim pt. Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens („Zezwolenie na niszczenie życia pozbawionego wartości”). Okrucieństwa II wojny światowej nieco spowolniły rozwój ruchu eugenicznego, ale np. w Szwecji przetrwał on aż do połowy lat 70. XX wieku.

Lata 50. XX wieku przyniosły nowe odkrycia w genetyce wad wrodzonych. Przełomem w wyjaśnieniu, na czym polega zespół Downa, były badania francuskiego genetyka Jerome Lejune. W 1959 r. odkrył on, iż komórki osób z tym zaburzeniem mają dodatkowy chromosom. Późniejsze badania wykazały, że ten dodatkowy chromosom dotyczy 21 pary chromosomów. Kolejne dziesięciolecia to nowe odkrycia dotyczącego dziedziczenia i diagnostycznych badań prenatalnych, doskonalsza diagnostyka wad wrodzonych i postęp w medycynie płodowej. Ale też nowe metody zapobiegania ciąży, akceptacja dla aborcji, odżywanie myśli eugenicznej pod płaszczem „zdrowia reprodukcyjnego” i praw wszelakich, choć niekonieczne prawa do życia dla każdego.

I tu pojawia się pytanie bardziej ogólnej natury: czy jednak wraz z postępem w medycynie nie cofamy się w człowieczeństwie? Dokąd zmierzasz Adamie?

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press