poniedziałek, 19 marca 2018r.

Polityka prywatności

 1. Udostępniając nasz portal www.zdrowiepress.pl, kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem Użytkowników.
 2. Dostęp do treści portalu www.zdrowiepress.pl jest bezpłatny, a ich Autorzy i Redakcja nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.
 3. Wszystkie materiały publikowane na portalu www.zdrowiepress.pl objęte są prawem autorskim i zgodnie prawem podlegają ochronie.
 4. Redakcja portalu www.zdrowiepress.pl informuje, że gromadzi dane osobowe Użytkowników portalu, która jest administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem.
 5. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym.
 7. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.zdrowiepress.pl, w tym do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników. W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.
 8. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych przy rejestracji lub w innych sytuacjach, w szczególności, gdy będą korzystać ze spersonalizowanych funkcji portalu www.zdrowiepress.pl. Użytkownicy mogą być też proszeni o podanie informacji osobistych przy zgłaszaniu problemów związanych z korzystaniem z portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 9. Podanie przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Redakcję www.zdrowiepress.pl, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 10. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik przy rejestracji zaznaczy opcję pozwalającą na udostępnianie informacji o sobie – dane nie będą chronione, a udostępnione publicznie, np. w profilu użytkownika, w komentarzach, na forum itd.
 12. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 13. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni osobiście odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części portalu www.zdrowiepress.pl, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 14. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu www.zdrowiepress.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
 15. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu zdrowiepress.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.
 16. Korzystanie z portalu www.zdrowiepress.pl następuję wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Portalu.
 17. Redakcja www.zdrowiepress.pl zastrzega sobie prawo do blokowania profili użytkowników, którzy złamali zapisy zawarte w Regulaminie Portalu.
 18. Redakcja www.zdrowiepress.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane w trakcie rejestracji adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press