poniedziałek, 19 marca 2018r.

Plagi dawnej Łodzi: prostytucja i choroby weneryczne

śr., 12/04/2017 - 00:03

„Żaden rozsądny człowiek nie może się spodziewać, że uda się całkowicie opanować i wytępić choroby weneryczne – pisał w latach 20. XX wieku profesor Emil Wyrobek. Choroby te stanowiły wówczas poważny problem, nie tylko medyczny, ale i społeczny. I nie ominęły Łodzi, wręcz przeciwnie – już pod koniec XIX wieku były w mieście prawdziwą plagą. Nie jedyną. A ich matką była prostytucja.

Co prawda, trudno z tamtego okresu podać dokładane statystyki zachorowalności, ale o nasileniu chorób wenerycznych może świadczyć fakt, że to lekarze wenerolodzy ogłaszali się w prasie szczególnie chętnie i często, informując o zakresie usług wykonywanych w swoich prywatnych praktykach. A z roku na rok powstawało ich coraz więcej i każdy z lekarzy miał co robić.

Dokładniejsze dane statystyczne o rozmiarach epidemii chorób wenerycznych dotyczą okresu międzywojennego. Interesujące światło na rozmiary „weneryzacji” mieszkańców Łodzi rzuca praca Edwarda Rosseta pt. „Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi”. Jak wynikało z obliczeń, w latach 20. XX wieku corocznie na choroby weneryczne zapadało ok. 4 proc. ludności, a wskaźnik liczby chorych będących pod opieką lekarską i wynoszący 103 na 10 tys. mieszkańców był dla Łodzi, na tle innych dużych miast, najwyższy. Przy zaludnieniu w wynoszącym w 1921 r. ponad 450 tys., daje to prawie 4700 zarejestrowanych chorych. W drugiej połowie lat 30. XX wieku w poradniach publicznych samorządu miejskiego rejestrowano rocznie ok. 1100 nowych chorych na choroby weneryczne (kiła, rzeżączka, wrzód miękki), a leczyło się nieco ponad 2100 pacjentów. Przyczyn tak wysokiej zachorowalności i chorobowości na „choroby miłosne” było kilka: alkoholizm, niski poziom higieny, bieda. Ale jedną z najważniejszych była prostytucja – łódzka plaga obyczajowa.

Jak wówczas pisano, to hołdowanie podwójnej moralności, późne wstępowanie w związki małżeńskie, alkoholizm, pragnienie użycia, chęć odmiany wrażeń i anormalne potrzeby seksualne stanowią przyczyny zapotrzebowania na usługi Cór Koryntu. A w Łodzi każdy chętny mógł znaleźć coś dla siebie, gdyż cennik usług świadczonych przez łódzkie Córy był bardzo szeroki. W zależności od statusu materialnego, wieku, posiadania własnego lokum i opiekuna cena „za usługę” wahała się od złotówki do kilkudziesięciu złotych. Biorąc pod uwagę status materialny, Urząd Sanitarno-Obyczajowy dokonał podziału prostytutek na tzw. chustkowe, których było najwięcej, bo aż 70 proc., następnie tzw. kapeluszowe – 27 proc. i dobrze sytuowane – zaledwie 3 proc. Wśród pospólstwa, które czasem za ostatni grosz korzystało z usług panien lekkich obyczajów, prostytutki były głównym, bo aż w 80 proc. przypadków, źródłem zakażenia na Wenerę. Co ciekawe, według badań przeprowadzonych przez lekarzy wśród pacjentów zamożnych, wywodzących się z elit społecznych, rola prostytutek była stosunkowo niewielka - przyczyną zakażenia były w zaledwie 15 proc. przypadków. Główną przyczyną chorób wenerycznych wśród tej warstwy społecznej były utrzymanki, które przenosiły ok. 50 proc. zakażeń.

Z prostytucją próbowano walczyć na różne sposoby, głównie administracyjnie. Urzędnicy określali np. wymagania dotyczące odległości domów rozpusty od miejsc publicznych. Na podstawie rozporządzenia z 1911 r. gubernatora piotrkowskiego nakazano np. zachowanie odległości od kościoła, szkoły, instytucji społecznych minimum 150 sążni (320 metrów). Lokale położone bliżej były likwidowane przez policję. Każda z kobiet, która czerpała korzyści z nierządu, musiała mieć założoną czarną książeczkę. Podlegała też ścisłej kontroli Urzędu Sanitarno-Obyczajowemu. Ważnym elementem kontroli prostytutek były oględziny. W XIX wieku badania o charakterze oględzin ciała przeprowadzane były przez gremium policyjno-lekarskie pod nadzorem policji obyczajowej. Badania te były obowiązkowe nie tylko wśród kobiet żyjących z nierządu, ale również wśród kobiecej części niższych warstw społecznych: robotnic, służących, pokojówek. Wystarczyło podejrzenie pracodawcy o niemoralne prowadzenie się podwładnych. Przeprowadzano je również pośród bezrobotnych mężczyzn z marginesu społecznego. Ich charakter – dyskryminujący, upokarzający, naruszający godność – zniesiono dopiero w połowie lat 80 XIX w. Zastąpiły je badania lekarskie, nakierowane na wczesne wychwycenie objawów choroby wenerycznej. Ale czymże byłoby samo badanie, bez możliwości leczenia? Na tym polu zapisali się także lekarze łódzcy. Jednym z nich był dr Emanuel Sonnenberg.

Doktor Sonnenberg urodził się 5 VIII 1863 r. w Inowłódzu koło Tomaszowa Mazowieckiego, jako syn Adolfa i Emilii z domu Birencweig. Po ukończeniu II Gimnazjum w Warszawie w 1885 r. rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1891 r. dyplom lekarza.  Po rocznej asystenturze w Szpitalu Starozakonnych „Na Czystem”, w 1892 r. osiadł w Zgierzu, gdzie praktykował do 1895 r., prowadząc już działalność naukową. W latach 1895-1911 często przebywał za granicą, odbywając liczne praktyki kliniczne w zakresie chorób skórnych i wenerycznych u znanych lekarzy klinicystów, m.in. Moritza Kaposiego i Isidora Neumanna. Praktykę lekarską, jako specjalista chorób skórnych i wenerycznych, rozpoczął w Łodzi w 1897 r. I to z nią był związany aż do śmierci. W 1914 r. został konsultantem w miejskim szpitalu na Chojnach, w którym leczono nieodpłatnie kobiety zawodowo trudniące się nierządem. W latach 1915-1937 był ordynatorem oddziału i lekarzem naczelnym szpitala św. Aleksandra w Łodzi, przeznaczonego na leczenie chorób skórnych i wenerycznych. Po jego likwidacji, w 1937 r. został ordynatorem oddziału skórno-wenerycznego w wielospecjalistycznym szpitalu św. Antoniego.

Dr Sonennberg, jako jeden z pierwszych lekarzy w Europie, postulował wprowadzenie obowiązku przedstawienia przy zawarciu związku małżeńskiego świadectwa zdrowia. Kierując swoje zainteresowania praktyczne i naukowe na choroby skórne i weneryczne, dostrzegał od początku rolę prostytucji, jako czynnika sprzyjającego ich szerzeniu się. W tym zakresie był przeciwnikiem abolicjonizmu i opowiadał się za reformą reglamentaryzmu prostytucji poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych. W szczególności postulował wprowadzenie stałego i dokładnego badania lekarskiego, pozbawionego ze strony policji charakteru represyjnego, realizowanego w ambulatoriach, skąd chore prostytutki miały być kierowane do szpitali lub specjalistycznych przychodni na nieodpłatne leczenie.

Interesujące były jego dziewięcioletnie badania eksperymentalne nad kiłą. Polegały one na powtarzanych okresowo podskórnych i domięśniowych iniekcjach z oleistej zawiesiny bizmutu. Zastrzyki te, o charakterze prewencyjnym, były podawane zdrowym prostytutkom. Jak wynikało z badań, regularnie przyjmowany bizmut chronił przed zachorowaniem na kiłę. W 1924 r. tak m.in. pisał:

Wobec istnej powodzi rozmaitych preparatów bizmutowych, wprowadzonych w ostatnich czasach do leczenia przymiotu, może się wydać na pierwszy rzut oka zbytecznym powiększanie tej liczby nowym jeszcze przetworem zwłaszcza, że między istniejącym jest wiele, które zasługują na miano zupełnie dobrych”.

Metoda Sonnenberga spotkała się z zainteresowaniem innych lekarzy, także francuskich. Jeden z nich, prof. C. Levaditi, w 1935 r. przedstawił Paryskiej Akademii Nauk Medycznych wykład w imieniu Sonnenberga pod tytułem „Dziewięć lat prewencyjnego leczenia kiły bizmutem w Łodzi, w którym zaprezentował wyniki wspomnianych badań. Sonnenberg był z Łodzią związany do końca. Zmarł 20 VII 1939 r.

Nad chorobami wenerycznymi udało się w znacznym stopniu zapanować dopiero po wprowadzeniu do ich leczenia w latach 40. XX wieku bardzo skutecznej penicyliny. A jednak słowa profesora Wyrobka nie straciły na aktualności: żaden rozsądny człowiek nie może się spodziewać, że uda się całkowicie opanować i wytępić choroby weneryczne. Dlaczego? No cóż. Nieroztropność – oto ich winowajca.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press