wtorek, 22 maja 2018r.

Nowe prawo - obowiązek leczenia bólu

W życie weszła nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, która gwarantuje każdemu choremu prawo do ulgi w cierpieniu, w szczególności do zgodnego ze standardami leczenia bólu, towarzyszącego chorobie podstawowej.

Ponad 35 lat temu WHO opublikowała wytyczne leczenia bólu. Od tego czasu wiele się zmieniło na lepsze, jeśli chodzi o skuteczne leki, stosowane zarówno w bólu ostrym, np. pooperacyjnym, jak i przewlekłym, związanym m.in. z chorobą nowotworową. Mimo to, jak wynika także z kontroli NIK, w Polsce nadal nie leczy się bólu w sposób wystarczający, często stosuje leki nieadekwatne do jego rodzaju, w niewłaściwych dawkach lub połączeniach. Często także nie monitoruje się też skuteczności terapii i jej nie koryguje.

Ból to jeden z podstawowych i mogących podlegać ocenie parametrów życiowych. Jego występowanie znacząco pogarsza jakość życia chorego, czyniąc je pełnym cierpienia. Nowe prawo daje pacjentom narzędzie, aby domagać się od lekarzy właściwego leczenia bólu, o co od lat zabiegało Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

 

źródło artykułu: 
ZP

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press