poniedziałek, 19 marca 2018r.

NASZ TEMAT: Lekarze w Polsce

Zasady etyki lekarskiej wywodzą się od zasad wykonywania zawodu lekarza spisanych przez greckiego lekarza Hippokratesa w V w. p.n.Ch. Obecnie w Polsce obowiązuje lekarzy Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 roku, z późniejszymi zmianami, z której...

Porozumienie Zawdów Medycznych pisze do Marszałka Senatu

 

Porozumienie Zawodów Medycznych zwróciło się dziś do Marszałka Senatu lekarza...

Ludzie piszą listy, a lekarze pamiętniki

„Jestem lekarzem, który w swoim życiu udzielił około stu tysięcy porad lekarskich. Dwanaście lat mej pracy oddałam...

Konflikt lekarzy w bełchatowskim szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie trwa konflikt pomiędzy anestezjologami a dyrekcją i...

×

Komunikat o błędzie

3 marca 2017r. |

Łódź pionierem w kształceniu kadr na potrzeby opieki senioralnej

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pełną parą idą przygotowania do rekrutacji na nowy kierunek studiów Koordynowana opieka senioralna (KOS). Innowacyjność kierunku została już doceniona – jest on integralną częścią projektu „EDUMED_SENIOR*”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

2 marca 2017r. |

Panaceum: Czy dehumanizacja medycyny jest naszą winą?

Istnieje wiele definicji pojęcia „humanizm”. W szerokim znaczeniu jest to wielostronny prąd umysłowy, który powstał w czasach renesansu. Sama nazwa pochodzi od słowa homo – czyli ludzki. Jako nurt filozoficzny wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka. Humanizm wyklucza egoizm, postuluje braterstwo i solidarność, określa optymistyczne nastawienie względem ludzkich możliwości. Celem ostatecznym jest uczynienie życia lepszym dla wszystkich ludzi.

1 marca 2017r. |

Przeszczep młodości

Jednym z najdziwniejszych w historii medycyny pomysłów na przywrócenie młodości był zabieg przeszczepienia jąder.

1 marca 2017r. |

PAP: Udar – jak go uniknąć?

W 90 proc. za wystąpienie udaru odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ – zależne od stylu życia. Dajesz sobie dużą szansę na długie życie bez niepełnosprawności, jeśli rzucisz używki, zdrowo się odżywiasz i słuchasz lekarza.

28 lutego 2017r. |

Piotrków bez pediatrii. Okręgowa Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi wyraziło głęboki niepokój w związku z brakiem szpitalnej opieki pediatrycznej w Piotrkowie Trybunalskim. Oddziału dziecięcego brakuje od 1 listopada, kiedy dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika zdecydowała o zawieszeniu funkcjonowania jedynego w tym mieście oddziału chorób dziecięcych.

28 lutego 2017r. |

Rad: dar na raka

Gdy 30 listopada 1938 r. łodzianie przeglądali kolejne strony „Ilustrowanej Republiki”, już z nagłówków mogli się dowiedzieć, co się dzieje w świecie, czyli kto komu wrogiem. Ilu zgłębiło tekst pt. „Ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość przemianowania dawnej ul. Podleśnej”? Niewiadomo. Ale to w nim mogli przeczytać wypowiedziane 29 listopada podczas uroczystości przed Szpitalem Betleem słowa wiceprezydenta Łodzi Kazimierza Kozłowskiego, iż: „upłynęło 40 lat od chwili, gdy genialny umysł wielkiej Polki dał ludzkości bezcenny dar w postaci radu, dał medycynie oręż w walce z nieubłaganym wrogiem ludzkości – rakiem”.

28 lutego 2017r. |

Depresja seniora: co trzeba wiedzieć

Brak radości czy chęci do życia nie jest naturalnym stanem człowieka w jakimkolwiek wieku. Bywa objawem choroby, często – depresji. U seniorów zdarza się mylić ją z otępieniem lub lekceważyć. To błąd!

26 lutego 2017r. |

Powojenne szpitale Ziemi Obiecanej

Czas zmieniał na przestrzeni wieków oblicze obiektów służących opiece nad chorym. Dwudziestowieczni architekci już w latach 20. i 30. przyjęli zwarty, wyraźnie scentralizowany system struktury szpitala wielkomiejskiego. Rewolucyjne tendencje w architekturze nie ominęły Łodzi, lecz ze względu na ówczesną sytuację gospodarczą i polityczną pojawiały się tu z pewnym opóźnieniem.

25 lutego 2017r. |

Chirurg, szarpie i flejtuchy

Pod koniec XVIII w., mimo postępu w anatomii patologicznej i fizjologii, wyniki zabiegów chirurgicznych były nawet gorsze niż wcześniej. Szpitale bywały przepełnione, często panowały w nich brud i niechlujstwo. O myciu rąk przed zabiegiem nikt jeszcze nie myślał. Chirurdzy myli je dopiero po nim, do operacji zakładali najstarsze ubrania – często były to czarne surduty upstrzone plamami krwi, a materiały opatrunkowe trzymali w kieszeni.

25 lutego 2017r. |

"Profesor dobra" - reportaż Doroty Sokołowskiej

Chciał zostać prawnikiem, ale los zdecydował, że poszedł na medycynę. Zajął się najwdzięczniejszymi pacjentami - dziećmi. Tworzył Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Klinikę Alergologii Dziecięcej, dzieląc się z lekarzami, nie tylko wiedzą, ale też pasją. W całej Polsce ma mnóstwo wdzięcznych pacjentów, dla których nigdzie indziej nie było ratunku.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press