poniedziałek, 19 marca 2018r.

NASZ TEMAT: Lekarze w Polsce

Zasady etyki lekarskiej wywodzą się od zasad wykonywania zawodu lekarza spisanych przez greckiego lekarza Hippokratesa w V w. p.n.Ch. Obecnie w Polsce obowiązuje lekarzy Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 roku, z późniejszymi zmianami, z której...

Porozumienie Zawdów Medycznych pisze do Marszałka Senatu

 

Porozumienie Zawodów Medycznych zwróciło się dziś do Marszałka Senatu lekarza...

Ludzie piszą listy, a lekarze pamiętniki

„Jestem lekarzem, który w swoim życiu udzielił około stu tysięcy porad lekarskich. Dwanaście lat mej pracy oddałam...

Konflikt lekarzy w bełchatowskim szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie trwa konflikt pomiędzy anestezjologami a dyrekcją i...

×

Komunikat o błędzie

15 lutego 2017r. |

Urodziłaś? Podziel się swoją opinią na temat opieki okołoporodowej

 Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

14 lutego 2017r. |

Cesarskie cięcia „na życzenie”

Wskaźnik cięć cesarskich w Polsce wrasta. W 2007 roku wyniósł 30 proc., a w 2015 już 43 proc. Zgodnie z zaleceniami WHO powinien się mieścić w graniach 10-15 proc. wszystkich porodów. Nie wszystkie cięcia cesarskie są medycznie uzasadnione. Wiele z nich to cięcia „na życzenie”.

14 lutego 2017r. |

Cięcia cesarskie to marnotrawstwo?

Coraz więcej dzieci rodzi się przez cesarskie cięcie. I nie jest to dobra wiadomość. Jak wynika z raportu OECD, w 2014 r. wskaźnik cięć cesarskich wyniósł w Polsce 35,7 proc. i był prawie dwukrotnie wyższy niż w 2007 r. Jak podaje WHO, w żadnym kraju nie powinien wynosić więcej niż 10-15 proc. Skąd ta różnica? Czy stoją za tym preferencje kobiet, czy lekarzy? A może, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze?

14 lutego 2017r. |

Cesarskie cięcie nieuzasadnione medycznie: norma czy błąd w sztuce?

Nie dysponujemy danymi dotyczącymi liczby nieuzasadnionych medycznie cięć cesarskich – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Jednakże z map potrzeb zdrowotnych wynika, że pewnym przybliżeniem skali tego zjawiska jest tzw. współczynnik cięć cesarskich w ciążach niepowikłanych, dla których nie stwierdzono wcześniejszych cięć cesarskich. W 2014 r. wyniósł on 29 proc.

14 lutego 2017r. |

Przyciąć cesarskie cięcia

W Polsce w 2015 roku na każde 100 porodów aż 43 zakończyły się cięciem cesarskim. Biorąc pod uwagę zalecenia WHO na poziomie 10-15 proc., to o wiele za dużo. „Trzeba ograniczyć liczbę cesarskich cięć” – powiedział prawie rok temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

14 lutego 2017r. |

Długa historia chorób psychicznych, krótsza psychiatrii cz. I

Dramaturg starogrecki Eurypides pisał w V wieku p.n.Ch: Quem deus vult perdere, dementat prius (Kogo bogowie chcą zniszczyć, najpierw doprowadzają do obłędu). Mimo że, jak mawiali niektórzy, „nie istnieje coś, co nienazwane”, ludzie od zawsze starali się nadawać nazwy zjawiskom, także tym, których nie rozumieli. Dotyczyło to również zaburzeń psychicznych, których historia jest długa jak ludzkość, ale psychiatrii, uzurpującej sobie prawo do ich wyjaśniania – znacznie krótsza.

14 lutego 2017r. |

Sztuka rodzenia po chińsku

„Wielką wam mądrość nieba i ziemi zwiastuję. […] Rodzenie jest wypadkiem praw przyrodzonych nieba i ziemi, i pospolicie tak łatwe i niewymuszone, jak uszami słyszeć, rękami czuć, a nogami chodzić. Wielu jednak mówi teraz, że wielkie trudności z tym są połączone, mianowicie jeśli dziecię powoli na świat przychodzi. Czy nie pochodzi to stąd, że porządek nieba, przez ludzi do nieporządku został przyprowadzony?”

14 lutego 2017r. |

Mózg a sprawa kobieca, czyli anatomia emancypacji

Słowo „emancypacja” pochodzi z łaciny (emancipatio) i dosłowanie tłumaczy się jako wypuszczenie kogoś z rąk. W starożytnym Rzymie oznaczało uwolnienie syna spod władzy ojca. W czasach nowożytnych pojęciem tym zaczęto określać działania zmierzające do uwolnienia się pewnych grup społecznych od zależności i ucisku stosowanego przez inne grupy. Doskonałym przykładem jest ruch kobiecy, stawiający sobie za cel zrównanie kobiet z mężczyznami w prawach społecznych i politycznych.

14 lutego 2017r. |

Pierwszy przytułek położniczy w Łodzi

W ciasnej i przesiąkniętej zgnilizną mrocznej suterenie, na pęku słomy wśród szmat udających pościel, wiła się w bólach niespełna osiemnastoletnia dziewczyna. – Nie takiego życia chciałam… – wyszeptała umęczona trwającym wiele godzin porodem do pochylonej nad nią kobiety. Ta, niewzruszona żalami rodzącej, jedną ręką nacisnęła brzuch, drugą chwyciła za główkę dziecka. Jeszcze jeden skurcz i dziecko urodziło się martwe. – To i dobrze – rzuciła do oszołomionej matki – teraz możesz pójść za mamkę i zarobić kilka rubli.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press