wtorek, 22 maja 2018r.

Które szpitale i na co dostaną pieniądze na inwestycje?

śr., 05/07/2017 - 18:38

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę projektów inwestycyjnych w ochronie zdrowia, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na liście znalazły się projekty, które w ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i trwającym kilka miesięcy konkursie, uzyskały na etapie oceny merytorycznej najwięcej punktów. Lista obejmuje pięć projektów z czterech szpitali na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą nieco ponad 146 mln zł.

Z tej puli najwięcej, bo aż 101 mln, ma otrzymać Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na dwa projekty: jeden dotyczący rozbudowy WWCOiT i przekształcenia go w Wojewódzkie Centrum Onkologii (67,4 mln zł), drugi – modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (33,6 mln zł).

Prawie 13 mln zł ma dostać także WSSZ im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi – na uruchomienie bloku operacyjnego w celu kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia.

Ponad 26 mln zł otrzyma Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – na modernizację, przebudowę i doposażenie bloków operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Do dofinansowania zakwalifikował się także Szpital Powiatowy w Radomsku, który na zakup nowego sprzętu medycznego ma dostać nieco ponad 6 mln zł. Jest to jedyny szpital powiatowy, który znalazł się na tej liście. Pozostałe to szpitale marszałkowskie, którym przypadło prawie 96 proc. ze 146 mln zł.

Potrzeby inwestycyjne szpitali w Łódzkiem są jednak dużo większe. Świadczy o tym opublikowana przez Urząd Marszałkowski druga lista, tzw. rezerwowa, na której znalazło się kolejnych trzynaście projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości prawie 196 mln zł. Projekty z listy rezerwowej mają szansę uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy np. nie będzie realizowany któryś z projektów z listy głównej.

Większość ze zgłoszonych projektów dotyczy onkologii i kardiologii, z których dwa uzyskały dofinansowanie. Ponieważ nowotwory i choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zachorowalności i zgonów w województwie łódzkim, to poprawa dostępności i jakości świadczeń w tych dziedzinach jest uzasadniona. Ale nie tylko w tych. Niestety, do konkursu nie były przyjmowane projekty na inwestycje z zakresu psychiatrii, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej i opieki długoterminowej. A one także wymagają poprawy w zakresie infrastruktury, szczególnie wobec starzenia się mieszkańców województwa łódzkiego i wzrostu liczby osób chorych przewlekle potrzebujących specjalistycznej opieki instytucjonalnej.

Wszystko wskazuje, że pula środków przewidzianych do rozdysponowania na inwestycje w ochronie zdrowia okazała się zbyt mała. Ogółem pozytywną ocenę formalną uzyskało dwadzieścia projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ponad 366 mln zł. Ale jak wynika z listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków EFRR, potrzeby inwestycyjne szpitali mogą jak na razie zostać zaspokojone w zaledwie 40 proc.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press