poniedziałek, 19 marca 2018r.

Historia medycyny

25 maja 2017r. |

Ludzie piszą listy, a lekarze pamiętniki

„Jestem lekarzem, który w swoim życiu udzielił około stu tysięcy porad lekarskich. Dwanaście lat mej pracy oddałam Ubezpieczalniom Społecznym i chciałam teraz uświadomić sobie rezultaty tej pracy”. Tak zaczęła swój pamiętnik dr Sabina Skopińska, jedna z laureatek konkursu zorganizowanego w 1938 r. przez Zakład Ubezpieczalni Społecznej dla lekarzy tej instytucji. „Zadawałem sobie nieraz pytanie: czy wolność lekarska, jak każda inna, kończy się tam, gdzie zaczyna interes ogólny, czy sięga jeszcze dalej? – pisał inny laureat dr Jan Hozer i kontynuował: „Sięga nawet znacznie dalej […]. Lekarz wyrokuje na podstawie swobodnej oceny, sumienia, każdorazowego stanu nauki, instynktu, doświadczenia i dość dużej dozy ryzyka.”

26 kwietnia 2017r. |

Polskie badania nad cukrzycą i insuliną w II Rzeczpospolitej. Cz. 1.

Pracownia analityczna, II RP, Polska

Przed wynalezieniem insuliny większość chorych na cukrzycę insulinozależną żyła krótko – od zaledwie kilku miesięcy do najwyżej kilku lat od postawienia rozpoznania. Jedyną metodą leczenia była bardzo restrykcyjna i wyniszczająca dieta. Przełom w leczeniu nastąpił w 1921 r. wraz z odkryciem insuliny, jako głównego regulatora poziomu cukru we krwi, której niedobór prowadzi do cukrzycy. Pierwsza praca na ten temat ukazała się w 1922 r., a już w 1923 r. przyznano za to odkrycie Nagrodę Nobla. W tym też roku niemiecka firma Hoechst rozpoczęła dla celów leczniczych produkcję insuliny pod nazwą „Insulin Hoechst”.

12 kwietnia 2017r. |

Plagi dawnej Łodzi: prostytucja i choroby weneryczne

„Żaden rozsądny człowiek nie może się spodziewać, że uda się całkowicie opanować i wytępić choroby weneryczne – pisał w latach 20. XX wieku profesor Emil Wyrobek. Choroby te stanowiły wówczas poważny problem, nie tylko medyczny, ale i społeczny. I nie ominęły Łodzi, wręcz przeciwnie – już pod koniec XIX wieku były w mieście prawdziwą plagą. Nie jedyną. A ich matką była prostytucja.

30 marca 2017r. |

Postęp w medycynie, czyli dokąd zmierzasz Adamie?

Księga Rodzaju 1,27: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył […]”. Czy dziecko z zespołem Downa też? Gdyby słowa z Księgi Rodzaju odnieść do fizyczności, to tracą one jakikolwiek sens. Ale nie o fizyczność tu chodzi, nie o materię mniej czy bardziej kształtną, lecz o ducha.

29 marca 2017r. |

Diabetes mellitus czyli niechciana słodycz

Cukrzyca – diabetes mellitus, towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Świadczą o tym choćby opisy choroby pasującej do cukrzycy, znajdujące się w datowanym na około 1550 r. p.n.Ch. papirusie Ebersa. Po raz pierwszy termin „diabates” pojawiał się w II wieku w pismach znamienitego lekarza Areteusza z Kapadocji i znaczył tyle, co „syfon”.

23 marca 2017r. |

Rękawiczki dla ukochanej

Rękawiczki chirurgiczne, a także ich niejałowa odmiana, czyli rękawiczki medyczne, są jednym z najczęściej używanych przedmiotów w placówkach medycznych, a także w innych miejscach i okolicznościach, w których konieczna jest jałowość albo ochrona rąk pracownika.

21 marca 2017r. |

Co wyrosnąć może z jamy Highmora?

Połowa lat 80. XIX wieku. Do kliniki prof. Sauera w Berlinie, znanego chirurga szczękowo-twarzowego, trafia pacjent, mężczyzna, lat 50. Tak się składa, że w tym samym czasie na naukach u profesora przebywa polski lekarz dentysta, doktor Kazimierz Szymkiewicz (?-1904), związany z Instytutem Dentystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie jego zaintrygował przypadek owego pacjenta, któremu, jak się okazało, wyrastał guz ze ściany zatoki szczękowej, zwanej wówczas jamą Highmora.

15 marca 2017r. |

Na imię jej Variola i jakże jest prawdziwa

Ospa prawdziwa, groźna choroba zakaźna o pięknie brzmiącej łacińskiej nazwie Variola vera, jest jak dotąd jedyną wyeliminowaną z całego szeregu chorób epidemicznych. Ten fakt przypisuje się wynalezionym pod koniec XVIII w. przez angielskiego lekarza Edwarda Jennera szczepieniom przeciwospowym.

14 marca 2017r. |

Panaceum: Portrety niepospolitych medyków - Mieczysław Prosnak

Profesor Wiktor Dega, twórca polskiej szkoły rehabilitacji, musiał być dumny z takich łódzkich medyków, jak choćby Eugeniusz Rudczyk, czy Mieczysław Prosnak. Obydwaj wykonali w Łodzi kawał dobrej roboty w swojej dziedzinie medycyny, starając się ulżyć poszkodowanym przez los pacjentom.

13 marca 2017r. |

Przedwczesna neurastenia u mężczyzn czyli zaburzenie z przełomu wieków

Stare gazety stanowią niezwykle interesujące źródło wiedzy o tym, „jak to dawniej było”, a przeglądanie ich może być wielce frapujące. Tak było i tym razem. Gdy poszukując informacji o epidemii ospy prawdziwej w Łodzi w 1911 r. w łódzkiej gazecie „Rozwój”, natrafiłam na ogłoszenie zaczynające się od słów „W przypadkach przedwczesnej neurastenii u mężczyzn…”, pomyślałam sobie – Boże, jakże byłeś sprawiedliwy: nie dość, że neurastenia dopadała mężczyzn, to jeszcze – przedwczesna!

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press