poniedziałek, 19 marca 2018r.

Czego kobiety mogą oczekiwać w ramach koordynowanej opieki perinatalnej?

śr., 19/04/2017 - 14:02

Od połowy ubiegłego roku kilkanaście szpitali w Polsce realizuje opiekę okołoporodową w ramach programu KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Głównym jej celem jest zapewnienie zarówno mamom, jak i nowo narodzonym dzieciom kompleksowej opieki na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu, a także pełnej dostępności do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Główną korzyścią dla kobiet, które zdecydowały się na opiekę w ramach programu KOC, jest gwarancja realizacji świadczeń dotyczących prowadzenia całej ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem – w jednym podmiocie w sposób kompleksowy.

Dane za pierwsze miesiące sprawowania opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem pokazują, że w 13 szpitalach w kraju, które realizują KOC, zanotowano krótszy o blisko dobę czas hospitalizacji poporodowej oraz krótszy czas pobytu noworodka w szpitalu (z 4,27 dni na 3,38 dni). W ośrodkach tych odnotowano również mniejszą liczbę cięć cesarskich, niż wynosi średnia w całym kraju.

Korzyścią dla szpitala jest gwarancja zapewnienia kobietom w ciąży pełnej opieki, co w dłuższej perspektywie powinno spowodować wypracowanie mechanizmów migracji kobiet w ciąży do tych właśnie ośrodków, a to w konsekwencji może przełożyć się na większe przychody dla szpitala.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa "Za Życiem" umożliwiła ponadto wprowadzenie opieki koordynowanej, którą objęte są kobiety w ciąży powikłanej, zagrożonej, spodziewające się dziecka, które w życiu płodowym zostało dotknięte nieuleczalną chorobą, a także dzieci, które zostały dotknięte chorobą w okresie okołoporodowym. 

W tym roku rozpoczął się więc kolejny etap poprawy opieki perinatalnej w Polsce na wyższym, tj. II i III, poziomie referencyjnym – w ramach tzw. program KOC II/III. Jak na razie weszło do niego 12 szpitali w kraju, ale już kolejne placówki składają do oddziałów NFZ wnioski o przystąpienie do programu.

Warunkiem udziału szpitala w KOC II/III jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz zarządzeniach Prezesa NFZ i dotyczących położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. Szpitale, które chcą realizować opiekę okołoporodową w ramach KOCII/III, muszą gwarantować m.in.:

1) Zapewnienie terminowego wykonania procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej, rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami klinicznymi;

2) Zapewnienie konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;

3) Zapewnienie całodobowej opieki lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub perinatologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w warunkach sali porodowej;

4) Stałą obecność lekarza  specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

5) Możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego - całodobowo;

6) Zapewnienie poradnictwa laktacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g;

7) Zapewnienie  opieki psychologicznej, w szczególności w przypadkach  kobiet w ciąży z uprzednio rozpoznaną i udokumentowaną wadą rozwojową płodu lub ciężką, nieuleczalną chorobą płodu (dotyczy świadczeniodawców III poziomu opieki perinatalnej);

8) Zapewnienie możliwości całodobowego kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwość uzyskania konsultacji 24 godziny na dobę, z możliwością rejestracji na nośniku wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych;

Szpitale II poziomu opieki perinatalnej muszą mieć ponadto ustalone zasady współpracy i konsultacji z ośrodkiem III poziomu referencyjnego.

W przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych płodu u kobiety, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego, kobieta i jej dziecko, będąc pod opieka ośrodka, mogą liczyć na następujące formy opieki medycznej:

1) Opiekę koordynowaną nad ciążą powikłaną w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego. Obejmuje ona zapewnienie zarówno mamom, jak i nowo narodzonym dzieciom kompleksowej opieki na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu, a także pełnej dostępności do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem standardów opieki medycznej ministerstwa zdrowia nad ciąża powikłaną.

2) Opiekę psychologiczną na każdym etapie ciąży z powikłaniami sprawowaną przez placówki realizujące koordynowaną opiekę na III poziomie referencyjności;

3) Specjalne rozwiązania dla ciężarnych umożliwiające bezkolejkowość uzyskiwania konsultacji specjalistycznych.

Dla dzieci z ciąż powikłanych realizowana jest także dziecięca opieka koordynowana (DOK). Zawiera ona w sobie  zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami – oraz programy rehabilitacyjne dla tych dzieci.  Dziecięcą opieką koordynowaną są objęte dzieci do ukończenia trzeciego roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W pracach nad przygotowaniem i wprowadzeniem programu KOC i DOK uczestniczyło szerokie grono konsultantów z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii, rehabilitacji, psychologii i psychiatrii, pediatrii oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press