poniedziałek, 19 marca 2018r.

Bogumiła Kempińska-Mirosławska

16 lutego 2017r. |

Konia za zdrowie – czyli rzecz o państwie, chorych i lekarzach

Medycyna to nie tylko sztuka leczenia, nie tylko nauka odsiewająca fakty od mitów, ale też interes, w którym pojawia się pytanie – kto, ile i za co płaci. Przez wiele wieków podstawową zasadą było, że za leczenie lekarzowi płaci pacjent: pieniędzmi, darami natury, czyli „czym ziemia obrodziła, tym spiżarnię lekarza zasiliła”, ale czasem tylko dobrym słowem i modlitwą.

15 lutego 2017r. |

Choroba Alzheimera wciąż pełna tajemnic

Gdy w 1906 r. niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer (1864-1915) opisał jako pierwszy nieuleczalną i postępująca chorobę neurodegeneracyjną, prowadzącą nieuchronnie do śmierci pacjenta, nie spodziewał się, że sto lat później będzie ona najczęściej występującą chorobą otępienną. Na tę chorobę, nazwaną od nazwiska swego odkrywcy chorobą Alzheimera, choruje obecnie od 5 do 7 proc. populacji po 65 roku życia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba chorych wzrośnie trzykrotnie.

15 lutego 2017r. |

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – szansa czy zagrożenie?

Narodowy Fundusz Zdrowia kontynuuje rozpoczęty w drugiej połowie 2016 r. program pilotażowy pn. „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży” (KOC). Na pierwsze półrocze 2017 r. umowy na KOC podpisało 7 oddziałów NFZ z 13 szpitalami, na ogólną kwotę 43 mln 534 tys. zł.

15 lutego 2017r. |

Standardy medyczne opieki okołoporodowej – co dalej?

Polska jest jednym z trzech krajów europejskich, w którym obowiązują standardy postępowania medycznego w opiece okołoporodowej wydane w formie aktów prawnych. Po kilku latach funkcjonowania, z końcem 2018 roku mają jednak przestać obowiązywać. A co dalej?

14 lutego 2017r. |

Cesarskie cięcia „na życzenie”

Wskaźnik cięć cesarskich w Polsce wrasta. W 2007 roku wyniósł 30 proc., a w 2015 już 43 proc. Zgodnie z zaleceniami WHO powinien się mieścić w graniach 10-15 proc. wszystkich porodów. Nie wszystkie cięcia cesarskie są medycznie uzasadnione. Wiele z nich to cięcia „na życzenie”.

14 lutego 2017r. |

Cesarskie cięcie nieuzasadnione medycznie: norma czy błąd w sztuce?

Nie dysponujemy danymi dotyczącymi liczby nieuzasadnionych medycznie cięć cesarskich – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Jednakże z map potrzeb zdrowotnych wynika, że pewnym przybliżeniem skali tego zjawiska jest tzw. współczynnik cięć cesarskich w ciążach niepowikłanych, dla których nie stwierdzono wcześniejszych cięć cesarskich. W 2014 r. wyniósł on 29 proc.

14 lutego 2017r. |

Przyciąć cesarskie cięcia

W Polsce w 2015 roku na każde 100 porodów aż 43 zakończyły się cięciem cesarskim. Biorąc pod uwagę zalecenia WHO na poziomie 10-15 proc., to o wiele za dużo. „Trzeba ograniczyć liczbę cesarskich cięć” – powiedział prawie rok temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

14 lutego 2017r. |

Długa historia chorób psychicznych, krótsza psychiatrii cz. I

Dramaturg starogrecki Eurypides pisał w V wieku p.n.Ch: Quem deus vult perdere, dementat prius (Kogo bogowie chcą zniszczyć, najpierw doprowadzają do obłędu). Mimo że, jak mawiali niektórzy, „nie istnieje coś, co nienazwane”, ludzie od zawsze starali się nadawać nazwy zjawiskom, także tym, których nie rozumieli. Dotyczyło to również zaburzeń psychicznych, których historia jest długa jak ludzkość, ale psychiatrii, uzurpującej sobie prawo do ich wyjaśniania – znacznie krótsza.

14 lutego 2017r. |

Sztuka rodzenia po chińsku

„Wielką wam mądrość nieba i ziemi zwiastuję. […] Rodzenie jest wypadkiem praw przyrodzonych nieba i ziemi, i pospolicie tak łatwe i niewymuszone, jak uszami słyszeć, rękami czuć, a nogami chodzić. Wielu jednak mówi teraz, że wielkie trudności z tym są połączone, mianowicie jeśli dziecię powoli na świat przychodzi. Czy nie pochodzi to stąd, że porządek nieba, przez ludzi do nieporządku został przyprowadzony?”

14 lutego 2017r. |

Mózg a sprawa kobieca, czyli anatomia emancypacji

Słowo „emancypacja” pochodzi z łaciny (emancipatio) i dosłowanie tłumaczy się jako wypuszczenie kogoś z rąk. W starożytnym Rzymie oznaczało uwolnienie syna spod władzy ojca. W czasach nowożytnych pojęciem tym zaczęto określać działania zmierzające do uwolnienia się pewnych grup społecznych od zależności i ucisku stosowanego przez inne grupy. Doskonałym przykładem jest ruch kobiecy, stawiający sobie za cel zrównanie kobiet z mężczyznami w prawach społecznych i politycznych.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press